Αλλαγές για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Μπροστά στο φάσμα μεγάλων αλλαγών βρίσκονται από φέτος οι μαθητές του Λυκείου, αφού ο νέος νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη αλλάζει τα πάντα σε αυτήν τη βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α’ λυκείου θα πρέπει να μπουν στη λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β΄ και στη Γ΄ λυκείου θα τους ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού

Τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α’ λυκείου θα πρέπει να μπουν στη λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β΄ και στη Γ΄ λυκείου θα τους ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού

Την πρώτη… γεύση, όμως, θα την πάρουν οι μαθητές της Α’ τάξης, αφού από αυτούς ξεκινούν οι αλλαγές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και διαφορετικό τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ. Το νομοσχέδιο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, αλλά τόσο τα παιδιά της Α’ τάξης όσο και οι γονείς τους δεν έχουν καταλάβει ακόμη το νέο σύστημα, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν από την ψήφισή του το υπουργείο Παιδείας κατέθετε τροπολογίες.

Είναι, όμως, πολύ σημαντικό οι μαθητές της Α’ τάξης να κατανοήσουν τις αλλαγές, διότι ο βαθμός κάθε τάξης -και της Α’ Λυκείου κατά 20%- θα συνυπολογίζεται σαν «πέμπτος βαθμός» μαζί με τα 4 -πλέον- πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για την πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που τώρα πάνε στην Α’ Λυκείου θα πρέπει να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο τους, γιατί ο βαθμός που θα πάρουν στο τέλος της χρονιάς θα μετρήσει για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Επίσης, τα παιδιά που αυτήν τη στιγμή ήδη φοιτούν στην Α’ τάξη θα πρέπει να ξέρουν πως τα επόμενα δύο χρόνια θα κληθούν να μπουν στη λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β’ και ιδίως τη Γ’ Λυκείου θα τους ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού, με λιγότερα μεν μαθήματα από σήμερα, αλλά υψηλής εμβάθυνσης. Στην τελευταία τάξη θα βρουν μπροστά τους λιγότερα μαθήματα (9 από 16 σήμερα), αλλά περισσότερες ώρες διδασκαλίας (34 από 31) προκειμένου να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες στο εξής θα γίνονται με νέο τρόπο. Και, τέλος, θα πρέπει να ξέρουν ότι το 2016 που θα τελειώσουν το Λύκειο θα δώσουν εξετάσεις για τα ΑΕΙ με διαφορετικό από ό,τι ισχύει σήμερα σύστημα.

Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και
Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας

Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας
Το «Εθνος» κωδικοποίησε τις αλλαγές, ώστε να είναι κατανοητές στους γονείς και στα παιδιά, προκειμένου να… πορευτούν ανάλογα τη φετινή χρονιά.

Η Α’ Λυκείου

Θα αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 35 ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με 9 μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές, και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2 ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ τριών μαθημάτων.

Μεγάλες ανατροπές για την Α’ Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα θα είναι είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που θα ορίζονται κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση (ξεχωριστή για κάθε σχολείο) από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, και κατά ποσοστό 50% από τους διδάσκοντες. Τα γραπτά θα διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Γενικός βαθμός προαγωγής από την Α’ τάξη Ημερησίου και Α’ και Β’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως διά του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Οταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται.

ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα έξι βήματα για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

1. Το κυρίαρχο είναι ότι οι μαθητές για να μπουν στα ΑΕΙ θα εξετάζονται πλέον σε λιγότερα μαθήματα και συγκεκριμένα σε τέσσερα. Τα μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει ο μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ­παίδευση διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή α­πό το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο, με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:
Κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και

Κατά ποσοστό 50%, α­πό κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

2. Οι μαθητές της Γ’ Τάξης με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαι­ώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτι­κού έτους.

3. Κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστη­μονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώ­τατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (ΒΠΑ), που χαρακτηρίζεται σαν πέμπτος.
Για την προσμέτρηση αυτή υπολογίζεται ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης και της Β’ τάξης, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον μ.ό. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του μ.ό.

5. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον μ.ό. των τεσσάρων μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν θα αναπροσαρμόζεται, αλλά θα πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον μ.ό. των τεσσάρων μαθημάτων, ο βαθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του μ.ό.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

6. Οι προαγωγικοί βαθμοί της Α’ Λυκείου θα έχουν «ειδικό βάρος» 20%, της Β’ Λυκείου 35% και της Γ’ Λυκείου 45%, οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστές.
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Πηγή: ΕΘΝΟΣ και
Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%E2%80%99-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85#ixzz2f1miEjb1
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Μεγάλες ανατροπές για την Α’ Λυκείου | AlfaVita – Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

marathon addict uk

The Highs and Lows of a Marathon Addict

Υπέρβαση

Όλη η αλήθεια για το τι μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος

Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών

Εκπαίδευση στη χρήση αρχαίας, μεσαιωνικής και αναγεννησιακής σπαθασκίας, καθώς και εκπαίδευση στο μοντέρνο άθλημα της ξιφασκίας.

Βιβλιαράκι

Η προσωπική μου βιβλιοθήκη

OSINT

Mister X - Experienced in OSINT and military analysis. Authors of Spanish weaponry in Yemen. También en español.

MyDistanceLog

Έμψυχον και αεικίνητον

HelMilBooks

Hellenic Military Books

Panos Maltezos Blog

Μια διαδρομή ζωής

Olympic Solution

Η λύση στη κρίση

Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

Εκμάθηση γλωσσών στον χώρο σας

TA NEA online

Ειδήσεις από την Κύπρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Πόντος και Αριστερά

....... 'μώ τον νόμο σ' !

Συμβουλές Μάρκετινγκ

Αναπτύξτε έξυπνα την επιχείρησή σας

Feltor's Blog

Ανθολογία ιδεών, κειμένων και ενημέρωση

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Μέτωπο ενάντια στη διαφθορά, για την ουσιαστική αλλαγή του πολιτικού και πολιτιστικού σκηνικού

%d bloggers like this: