Φορολογικές δηλώσεις 2016: Υποβολή με 12 απλές κινήσεις και χωρίς λάθη

Φορολογικές δηλώσεις 2016: Υποβολή με 12 απλές κινήσεις και χωρίς λάθη

Με 12 κινήσεις, το πολύ μέσα σε 15 λεπτά, και χωρίς καμία βοήθεια από λογιστή είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης από κάθε μισθωτό και συνταξιούχο που δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές (ενοίκια, επιχειρήσεις, γεωργικές δραστηριότητες κ.λπ.).

Tα βήματα που απαιτούνται είναι απλά και η διαδικασία εύκολη, καθώς τα περισσότερα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν και φέτος θα είναι προ – συμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Τα dikaiologitika.gr παρουσιάζουν αναλυτικά τις 12 κινήσεις που μπορείτε να κάνετε, εφόσον είστε μισθωτός ή συνταξιούχος χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές, προκειμένου να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη φετινή φορολογική δήλωση σε χρόνο-ρεκόρ, 15 λεπτών το πολύ:

1) Ελέγξτε τα προσωπικά στοιχεία τα δικά σας και της συζύγου σας, όπως αυτά έχουν προ-συμπληρωθεί στον πίνακα 1 της ηλεκτρονικής δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα, εκτός από το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας σας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας, ο Αριθμός Ταυτότητας, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία σας με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Αν κάποιο από τα στοιχεία αυτά δεν έχει συμπληρωθεί σωστά θα πρέπει εσείς να το διορθώσετε. Επίσης, αν κάποιο από τα στοιχεία αυτά δεν έχει αναγραφεί καν θα πρέπει εσείς να το συμπληρώσετε.

2) Συμπληρώστε στον πίνακα 1 τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) τον δικό σας και της συζύγου σας (αν είστε έγγαμος), εφόσον ο αριθμός αυτός δεν είναι προσυμπληρωμένος από την ΓΓΔΕ (με βάση τα στοιχεία της περυσινής σας δήλωσης).

3) Επιβεβαιώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του Α.Μ.Κ.Α., ώστε να σας επιτραπεί να εισέλθετε στους υπόλοιπους πίνακες της φορολογικής σας δήλωσης.

4) Ελέγξτε τα ποσά των εισοδημάτων και των παρακρατηθέντων φόρων που έχουν ήδη προσυμπληρωθεί δίπλα από τους κωδικούς αριθμούς που βρίσκονται στις παραγράφους 1 ή 2,3 και 10,11,12 του πίνακα 4Α της φορολογικής δήλωσης. «Κλικάροντας» πάνω στα αντίστοιχα πεδία, τα οποία έχουν χρώμα πορτοκαλί, εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας τα αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά των ετησίων φορολογητέων αποδοχών, των αναλογούντων και των παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του έτους 2015. Τα στοιχεία αυτά έχουν περιληφθεί στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά στη ΓΓΔΕ από τους εργοδότες σας (αν είστε μισθωτός) ή τα ασφαλιστικά σας ταμεία (αν είστε συνταξιούχος). Εάν τα προσυμπληρωμένα αυτά ποσά είναι τα σωστά, που είναι το πιο πιθανό, συνεχίστε με την συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων της δήλωσης.

5) Πηγαίνετε στην παράγραφο 3 του υποπίνακα 4Δ1 της φορολογικής δήλωσης, για να δηλώσετε τους τόκους που πιστώθηκαν το 2015 στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να κάνετε «κλικ» πάνω στη λέξη «ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ». Μόλις «κλικάρετε» πάνω στη λέξη αυτή, τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας ένας πληροφοριακός πίνακας στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά των τόκων που έχουν πιστωθεί κατά τη διάρκεια του 2015 σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό σας. Αναγράφεται επίσης το άθροισμα όλων των ποσών των τόκων ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο. Επιπλέον αναγράφονται και τα ποσά του φόρου 10% που έχουν παρακρατηθεί. Αν είστε συνδικαιούχος με τη σύζυγό σας σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, αναγράφεται ολόκληρο το ποσό των τόκων και σε σας και στη σύζυγο! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώσετε τους τόκους μόνο στο όνομά σας ή μόνο στο όνομα της συζύγου σας ή κατά 50% σε σας και κατά 50% στη σύζυγο.  Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για την σύζυγο. Λίγο πιο κάτω, στους κωδικούς 675-676 πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.

6) «Κλικάρετε» στα κίτρινα κουτάκια του πίνακα 5.1α της φορολογικής σας δήλωσης προκειμένου να δείτε, σε αναλυτικό πίνακα που αναδύεται στην οθόνη σας σε ξεχωριστό «παράθυρο», τα – ήδη καταχωρημένα στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΓΓΔΕ – στοιχεία για τις κατοικίες (κύρια και μία ή περισσότερες δευτερεύουσες είτε ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες είτε δωρεάν παραχωρηθείσες) στις οποίες διαμείνατε κατά τη διάρκεια του 2015. Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αλλάξει «κλικάρετε» στην επιλογή «μεταφορά στη δήλωση», ώστε τα στοιχεία αυτά να μεταφερθούν αυτόματα και να αποτυπωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 5.1α και να ολοκληρωθεί άμεσα η δήλωση των κατοικιών σας. Εάν κάποια από τα στοιχεία αυτά έχουν αλλάξει (π.χ. λόγω του κατά τη διάρκεια του 2015 αλλάξατε σπίτι ή λόγω πώλησης ή αγοράς κάποιας κατοικίας) ή εάν απεικονίζονται λανθασμένα στοιχεία μπορείτε να επέμβετε στον αναλυτικό πίνακα διορθώνοντας ή προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία και στη συνέχεια να οριστικοποιήσετε τα νέα δεδομένα επιλέγοντας «μεταφορά στη δήλωση».

7) Ελέγξτε τα στοιχεία των ΙΧ αυτοκινήτων σας τα οποία είναι ήδη προσυμπληρωμένα στον πίνακα 5.1γ. Αν δεν έχετε αγοράσει ή πωλήσει ΙΧ εντός του 2015, τα στοιχεία που αναγράφονται δεν χρειάζεται να τα «πειράξετε» καθόλου. Αν όμως διαπιστώσετε ότι δεν αναγράφονται σωστά τα στοιχεία για ένα ή περισσότερα ΙΧ που ήδη είχατε ή αποκτήσατε ή πωλήσατε εντός του 2015, τότε μπορείτε, κάνοντας «κλικ» πάνω στα κίτρινα κουτάκια στα οποία αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία, να προβείτε σε όποιες διορθώσεις κρίνετε ότι είναι αναγκαίες.

8) Παρακάμψτε τον κωδικό 049 του πίνακα 7, όπου μέχρι πέρυσι δηλώνατε το ποσό των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που είχατε μαζέψει το εκάστοτε προηγούμενο έτος. Ο κωδικός αυτός υπάρχει μεν στη φετινή δήλωση αλλά είναι ανενεργός. Κι αυτό διότι, φέτος, δεν «μετράνε» οι αποδείξεις στις φορολογικές δηλώσεις. Η έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ που προβλέπει για σάς η φορολογική νομοθεσία αναγνωρίζεται χωρίς να χρειαστεί να έχετε μαζέψει αποδείξεις.

9) Στον πίνακα 7 της δήλωσης, συμπληρώστε, στον κωδικό 051 για εσάς και στον κωδικό 052 για τη σύζυγό σας, το συνολικό ποσό των εξόδων που πραγματοποιήσατε το 2015 για ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές και αγορές φαρμάκων, μόνο εάν διαπιστώσετε ότι το ποσό αυτό υπερβαίνει το 5% του συνολικού σας εισοδήματος. Κι αυτό διότι μόνο σ’ αυτή την περίπτωση δικαιούστε έκπτωση του 10% του υπερβάλλοντος ποσού από τον τελικό φόρο εισοδήματος. Εάν, δηλαδή, η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματός σας, δεν είναι αναγκαίο να την αναγράψετε, διότι στην περίπτωση αυτή δεν θα τύχετε καμίας έκπτωσης.

10) Εάν έχετε εξαρτώμενα τέκνα, δηλώστε τα στοιχεία τους στον πίνακα 8. «Κλικάρετε» σε ένα από τα κίτρινα κουτάκια που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του πίνακα 8 για να εμφανιστεί σε νέο «παράθυρο» ένας άλλος αναλυτικός πίνακας στον οποίο θα πρέπει να αναγράψετε για κάθε παιδί σας, το όνομα, το έτος γέννησης, τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται (αν είναι 5 ετών ή μεγαλύτερο), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), το εάν είναι ή όχι ανήλικο και το εάν έχει υποχρέωση ή όχι να υποβάλει δική του δήλωση. Για κάθε ενήλικο τέκνο σας, το οποίο έκλεισε τα 18 έτη ηλικίας το αργότερο μέχρι και την 31η-12-2015, θα πρέπει επιπλέον να αναγράψετε και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του. Για να οριστικοποιήσετε την υποβολή των στοιχείων που συμπληρώσατε, επιλέξτε «μεταφορά στη δήλωση». Με τη συμπλήρωση και την υποβολή (μεταφορά στη δήλωση) των στοιχείων των παιδιών σας, συμπληρώνεται αυτόματα και ο αριθμός τους στον κωδικό 003, που βρίσκεται λίγο πιο κάτω.

11) Αναγράψτε, στον πίνακα 10, τον πολυψήφιο αριθμό ΙΒΑΝ ενός λογαριασμού καταθέσεων που έχετε ανοίξει σε κάποια τράπεζα, προκειμένου να πιστωθεί σ’ αυτόν τυχόν επιστροφή φόρου που μπορεί να προκύψει από την εκκαθάριση της δήλωσή σας. Ο αριθμός ΙΒΑΝ είναι εκτυπωμένος στην πρώτη εσωτερική σελίδα του βιβλιαρίου κατάθεσης που έχετε.

12) Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων, επιλέξτε «συνέχεια υποβολής». Αμέσως θα δείτε σε αναλυτικό πίνακα τα στοιχεία που δηλώσατε και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσής σας (χρεωστικό ή πιστωτικό ή μηδενικό ποσό), το οποίο δεν είναι το οριστικό. Εάν είστε βέβαιος ή βέβαιη ότι είναι σωστά τα (ελάχιστα) στοιχεία που δηλώσατε, επιλέξτε «οριστική υποβολή» και έτσι η δήλωσή σας θα θεωρείται πλέον οριστικά υποβληθείσα, οπότε θα μπορείτε να «κατεβάσετε», σε μορφή αρχείου pdf, και να εκτυπώσετε τόσο την ίδια τη δήλωση (έντυπο Ε1), όσο και το τελικό εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.

Δείτε εδώ: Φορολογική δήλωση 2016 :Βιβλιαράκι-Ε1 Έντυπα-Υποβολή – ημερομηνίες

 

 

Source: Φορολογικές δηλώσεις 2016: Υποβολή με 12 απλές κινήσεις και χωρίς λάθη

Φορολογική δήλωση 2016 :Βιβλιαράκι-Ε1 Έντυπα-Υποβολή – ημερομηνίες

 

Έως την 30η Ιουνίου 2016 ισχύει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Κατεβάστε το βιβλιαράκι με τις οδηγίες για το 2016 εδώ
Το νέο έντυπο Ε1 τηςΦορολογικής Δήλωσης 2016 (7 MB) ΣΕ PDF  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Φορολογική δήλωση 2016 :Βιβλιαράκι-Ε1 Εντυπα-Υποβολή ημερομηνίες-Βεβαιώσεις ΙΚΑ ΟΓΑ ΟΑΕΕ ΤΜΕΔΕ-Αποδείξεις-Ανεργοι – Το Μοσχάτο Μου-ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ

Χαρούμενα νέα: Άνοιξε η εφαρμογή του Taxis για υποβολή φορολογικής δήλωσης, για το 2016. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΔΉΛΩΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΔΉΛΩΣΗ

Χαρούμενα νέα!!!!!!!!!!!!!!!

Από το βράδυ της Τρίτης 5 Απριλίου άνοιξαν οι ηλεκτρονικές πύλες του Taxis για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Οι φορολογούμενοι για να μπουν στο σύστημα  θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τους προσωπικούς του κωδικούς και προκειμένου να μπουν στη φορολογική δήλωση  θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να επικαιροποιήσουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι αλλαγές σε σχέση με πέρσι στη βασικό έντυπο  Ε1 είναι οριακές, έχει ληφθεί μέριμνα για την υποβολή κοινής δήλωσης από ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ενώ και φέτος έχει προβλεφθεί η φορολόγηση των περιστασιακά απασχολούμενων με την κλίμακα των μισθωτών εφόσον δεν έχουν εισόδημα  από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Χωρίς να έχει επίσημα ανακοινωθεί προθεσμία λήξης της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκτιμάται ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο τουλάχιστον έως το τέλος Ιουνίου.

 

Το έντυπο της φορολογικής δήλωσης εισoδηματων 2015

Στη μορφή του νέου εντύπου φορολογιας 2015 της φετινής φορολογικής δήλωσης κατέληξε το υπουργείο Οικονομικών. Το νέο έντυπο Ε1 δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το περυσινό και η οριστικοποίηση της μορφής του προαναγγέλλει ουσιαστικά ότι θα ανοίξει σύντομα και η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet για την υποβολή των φετινών δηλώσεων.

Στη φετινή φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι πρόκειται να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2015. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο είναι οι εξής:

-Στον πίνακα 1 που αφορά τα στοιχεία του φορολογούμενου, στην ένδειξη “Έγγαμος”, έχει προστεθεί και η ένδειξη ΜΣΣ που σημαίνει “μέρος συμφώνου συμβίωσης”. Η ένδειξη αυτή πρέπει να συμπληρωθεί στις περιπτώσεις ζευγαριών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Με αυτή την αλλαγή ουσιαστικά εξισώνονται τα ετερόφυλα με τα ομόφυλα ζευγάρια, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος καθώς και την καταβολή των διαφόρων επιδομάτων που δίνονται με εισοδηματικά κριτήρια.

-Να σημειωθεί ότι στη φορολογική δήλωση υπάρχει η ένδειξη του κωδικού 049 που αφορά τη δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών (κωδικός για δήλωση ποσού αποδείξεων) χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί τι πρόκειται να συμπληρώσουν σε αυτόν τον κωδικό για το 2015 οι φορολογούμενοι. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο σχετικός κωδικός θα παραμείνει ανενεργός καθώς δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση αποδείξεων για τα εισοδήματα του 2015.

-Προστέθηκε στον πίνακα για τη δήλωση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία νέος κωδικός (125-126) στον οποίο πρέπει να αναγραφούν τα ανείσπρακτα ενοίκια. Υπενθυμίζεται πως για να δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια και να μη φορολογηθεί για αυτά ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει είτε να έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής εναντίον του ενοικιαστή ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή να έχει καταθέσει σχετική αγωγή.

Δείτε εδώ το νέο εντύπο φορολογιας 2015

πηγή: http://www.capital.gr/tax/3098739/idou-to-neo-entupo-tis-forologikis-dilosis

Εκτυπώστε απο το gsis.gr τα τέλη κυκλοφορίας 2016

Εκτυπώστε από το gsis.gr τα τέλη κυκλοφορίας 2016

Αναρτήθηκαν στο gsis.gr τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2016  σύμφωνα με ανακοίνωση  της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Τα τέλη κυκλοφορίας του 2016 που θα πρέπει να εκτυπωθούν και να προσκομιστούν απο τους υπόχρεους εως και το τέλος του χρόνου για πληρωμή σε τράπεζες και ΕΛΤΑ. Για την εκτύπωση δεν χρειάζεται να συνδεθεί ο υπόχρεος με τους κωδικούς του TAXISNET αλλά μόνο με το ΑΦΜ του και την πινακίδα κυκλοφορίας μπορεί να εκτυπώσεις τα τέλη κυκλοφορίας 2016. Οι υπόχρεοι για τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πάνε στις τράπεζες και χωρίς το ειδοποιητήριο με την άδεια κυκλοφορίας τους και την ταυτότητα τους ώστε να τα καταβάλουν. Η εκτυπωση για τα τελη κυκλοφοριας 2016 θα γινεται απο εδώ

Για όσους δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας προβλέπεται η επιβολή προστίμου ίσου με την αξία τους. Υπενθυμίζεται πως με βάση τα νέα τέλη τα οχήματα κατηγοριοποιούνται με βάση το έτος ταξινόμησης ως εξής:

– (1)’ ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το 2000,

– (2) α’ ταξινόμηση 2001-2005 και

– (3) α’ ταξινόμηση από το 2006 και μετά, ενώ διατηρείται ο διαχωρισμός για επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα πρώτη φορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2010.

 

Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)

 

Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010)

Source: Εκτυπώστε απο το gsis.gr τα τέλη κυκλοφορίας 2016

Χρήσιμα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή

Δείτε το βιβλιαράκι του ΥΠ. Οικονομικών με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων

Τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.  (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014)  Πρόκειται για το  «βιβλιαράκι»  οδηγιών που εκδίδει κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους.

Σημειώνεται ότι υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσεται ή όχι.

Διευκρινίζεται ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος κώδικα, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Αναλυτικά οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων 

Το βιβλιαράκι οδηγιών για τις δηλώσεις εισοδήματος

 

πηγή: Οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων- Στη δημοσιότητα το βιβλιαράκι του ΥΠΟΙΚ 

Βελισάριος

Συζήτηση για την Στρατιωτική Ισχύ, υπό την ευρεία της έννοια, από την οπτική σκοπιά της Ελλάδος

marathon addict uk

The Highs and Lows of a Marathon Addict

Υπέρβαση

Όλη η αλήθεια για το τι μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος

Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών

Εκπαίδευση στη χρήση αρχαίας, μεσαιωνικής και αναγεννησιακής σπαθασκίας, καθώς και εκπαίδευση στο μοντέρνο άθλημα της ξιφασκίας.

Βιβλιαράκι

Η προσωπική μου βιβλιοθήκη

MyDistanceLog

Έμψυχον και αεικίνητον

HelMilBooks

Hellenic Military Books

Panos Maltezos Blog

Μια διαδρομή ζωής

Olympic Solution

Η λύση στη κρίση

Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

Εκμάθηση γλωσσών στον χώρο σας

Πόντος και Αριστερά

....... 'μώ τον νόμο σ' !

Συμβουλές Μάρκετινγκ

Αναπτύξτε έξυπνα την επιχείρησή σας

Feltor's Blog

Ανθολογία ιδεών, κειμένων και ενημέρωση

%d bloggers like this: