Bitcoin και κρυπτονομίσματα

Πώς εμφανίστηκε το Bitcoin; Είναι το Bitcoin μια προσωρινή τάση; Πως λειτουργεί και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο σε Ελλάδα και ΕΕ;

Τα κρυπτονομίσματα, και ειδικότερα το Bitcoin, κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ενώ παράλληλα κεντρικές τράπεζες, εποπτικές αρχές και κρατικοί φορείς εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για την εισβολή του εικονικού αυτού νομίσματος στην παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα. Η ραγδαία ανάπτυξη του φαινομένου εγείρει μια σειρά από εύλογα ερωτήματα: Πώς εμφανίστηκε το Bitcoin; Είναι το Bitcoin μια προσωρινή τάση; Μπορεί η νομοθεσία να αντιμετωπίσει την εξελισσόμενη φύση του διομότιμου (peer-to-peer/P2P) και αποκεντρωμένου αυτού μέσου πληρωμής; Το παρόν άρθρο ερευνά τις διαστάσεις του νέου αυτού επιχειρηματικού μοντέλου και εστιάζει στο υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο από πλευράς ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Α. Η εμφάνιση του Bitcoin

1. Η τεχνολογική πρόοδος έφερε ανατροπές στις παγκόσμιες συναλλαγές. Με εφαλτήριο την ανάγκη απομάκρυνσης από το παραδοσιακό μοντέλο εμπιστοσύνης (trust model) και αποδυνάμωσης του ρόλου των μεσαζόντων στις συναλλαγές, το Bitcoin δημιουργήθηκε από τον Satoshi Nakamoto ως ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών Ρ2Ρ που βασίζεται στην κρυπτογραφία και εξαλείφει το συναλλακτικό κόστος. Παρόλο που η σχετική τεχνολογία (blockchain technology) βρίσκεται ακόμα σε εμβρυικό στάδιο, η δημιουργία του Bitcoin το 2009, έδωσε το έναυσμα για ένα κύμα κρυπτονομισμάτων ή εναλλακτικών νομισμάτων ή εικονικών νομισμάτων (όροι που συχνά εναλλάσσονται) όπως τα Litecoin, Ethereum, Zcash, ZEC, Dash, Ripple XRP) και Monero (XMR). Νέα κρυπτονομίσματα μάλιστα εμφανίζονται συνεχώς.

Β. Η λειτουργία των Bitcoins

2. Το πρώτο βήμα στο οποίο απαιτείται να προβεί ένας χρήστης Bitcoin είναι να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι (digital wallet) στον υπολογιστή ή στο κινητό του τηλέφωνο (ή ακόμα σε απομακρυσμένο διακομιστή). Το Bitcoin χρησιμοποιεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open-source) το οποίο δεν απαιτεί στοιχεία ταυτότητας και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποκτήσει μια διεύθυνση Bitcoin (Bitcoin address). Στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία ενός ζεύγους κρυπτογραφημένων ψηφιακών κλειδιών, το οποίο αποτελείται από ένα δημόσιο (public key) και ένα ιδιωτικό κλειδί (private key). To ζεύγος των κλειδιών επιτρέπει στον χρήστη να στέλνει ή να λαμβάνει Bitcoins τα οποία αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Κάθε τέτοια συναλλαγή εγγράφεται σε ένα δημόσιο κατάστιχο το οποίο ονομάζεται αλυσίδα πακέτων (block chain).

Το block chain είναι ουσιαστικά ένα αποκεντρωμένο δίκτυο που αποτελείται από αμέτρητους υπολογιστές και το οποίο αποθηκεύει μόνιμα όλες τις συναλλαγές μέσω Bitcoin, καθώς δεν είναι δυνατή η ανάκληση καμίας συναλλαγής. Το Bitcoin έχει διαμορφώσει έναν μηχανισμό διασφάλισης για την αποφυγή του κινδύνου απάτης και διπλοπληρωμής. Αυτός υλοποιείται μέσω ενός εξυπηρετητή χρονοσφράγισης (timestamp server) που καταγράφει και βάζει τις συναλλαγές σε χρονολογική σειρά. Κάθε χρήστης που ανήκει στη δικτυακή κοινότητα του Bitcoin λαμβάνει ένα αντίγραφο της αλυσίδας των διακινούμενων πακέτων. Αυτό εξασφαλίζει ότι η αλυσίδα πακέτων παραμένει έγκυρη αφού κάθε πακέτο που διαμοιράζεται στο δημόσιο κατάστιχο πιστοποιεί την νομιμότητα της κάθε συναλλαγής.

3. Η διαδικασία πιστοποίησης των συναλλαγών που βρίσκονται στην αλυσίδα πακέτων επιτελείται με τη χρήση περίπλοκων μαθηματικών αλγορίθμων. Τα νέα Bitcoins δημιουργούνται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται εξόρυξη (Bitcoin mining). Η εξόρυξη Bitcoin γίνεται με τη βοήθεια των χρηστών που παρέχουν την υπολογιστική ισχύ του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους, καθώς για την επιβεβαίωση των συναλλαγών στην αλυσίδα πακέτων απαιτείται η επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων και η χρήση εξειδικευμένου hardware. Για τις υπηρεσίες αυτές επιβραβεύονται με νέα Bitcoins.

4. Η εξόρυξη Bitcoin είναι μια πολύ περίπλοκη και ανταγωνιστική διαδικασία. Όσο περισσότεροι χρήστες (miners) συμμετέχουν στο δίκτυο, τόσο περισσότερο δυσκολεύει και η αποκόμιση κέρδους, ενώ απαιτείται αύξηση της αποδοτικότητας για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Ο μέγιστος αριθμός Bitcoins που μπορούν να παραχθούν φθάνει τα 21 εκατομμύρια. Αν ο παρών ρυθμός παραγωγής συνεχιστεί, ο αριθμός αυτός αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2140.  Καθώς η ζήτηση των Bitcoins θα αυξάνεται, αφού η χρήση τους στις καθημερινές συναλλαγές γίνεται συχνότερη, η προσφορά θα μειώνεται, με αποτέλεσμα την εκτόξευση της τιμής του Bitcoin. Για να είναι δυνατή η αύξηση της προσφοράς, το πρωτόκολλο του Bitcoin θα πρέπει να αλλάξει μόλις επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός.

Γ. Το νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ και στην Ελλάδα

5. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τη λειτουργία του συστήματος και την χρήση του Bitcoin αλλά και γενικότερα των κρυπτονομισμάτων. Η ΕΕ καθώς και οι κρατικές αρχές των περισσότερων κρατών – μελών φαίνονται συγκρατημένες στο να προβούν στη νομοθετική ρύθμιση του φαινομένου και περιορίζονται σε έκδοση συστάσεων για τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τους.

6. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ορισμός της νομικής έννοιας του εικονικού νομίσματος. Ενδεχομένως ως εικονικό νόμισμα να μπορούσε να θεωρηθεί η ψηφιακή απεικόνιση αξίας, που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να χρησιμοποιείται ως εναλλακτική μορφή χρήματος.

7. Εντός της ΕΕ, μόνο το Ευρώ, είτε σε μορφή τραπεζογραμματίων, κερμάτων, χρημάτων είτε σε μορφή ηλεκτρονικού χρήματος, γίνεται δεκτό ως νόμιμο μέσο πληρωμής. Αυτό δεν ισχύει για τα εικονικά νομίσματα για τέσσερις βασικούς λόγους: (α) δεν ενσωματώνουν αξία συγκεκριμένου νομίσματος, (β) δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμα μέσα πληρωμής από κάποια κρατική οντότητα, (γ) δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στις συναλλαγές ως μέσο ανταλλαγής αξίας και δ) δεν εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες κρατών.

(Αν σου άρεσε  αυτή η δημοσίευση, χάρισε μας ένα  like  εδώ ) 

8. Η Οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα 2009/110/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4261/2014, θα μπορούσε να αποτελέσει τη νομική βάση για τη λειτουργία των εικονικών νομισμάτων. Όμως, το Bitcoin και γενικότερα τα εικονικά νομίσματα διαφέρουν από το ηλεκτρονικό χρήμα, όπως αυτό ορίζεται στην Οδηγία, “κατά το μέτρο που, στη περίπτωση του εικονικού νομίσματος και σε αντίθεση με το ηλεκτρονικό χρήμα, τα χρηματικά ποσά δεν εκφράζονται σε κάποια κρατικά αναγνωρισμένη μονάδα, όπως, παραδείγματος χάριν, το Ευρώ, αλλά σε μια εικονική μονάδα, όπως το Bitcoin” σύμφωνα με τη σκέψη 12 της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C 264/14, Skatteverket v David Hedqvist (εφεξής “υπόθεση C 264/14”).

9. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απορρίπτει την υπαγωγή του Bitcoin στις διατάξεις της άνω Οδηγίας .  Επίσης, δεν θεωρεί τα εικονικά νομίσματα πλήρεις μορφές χρήματος, στο βαθμό που δεν πληρούν τη λειτουργία του χρήματος ως μονάδας μέτρησης, ως μέσου ανταλλαγής και ως μέσου αποθήκευσης αξίας .  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προτείνει το χαρακτηρισμό του Bitcoin ως προϊόντος (commodity)   και επισημαίνει τους κινδύνους που προέρχονται από την αγορά, κατοχή ή εμπορία εικονικών νομισμάτων.

10. Το Bitcoin δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενσώματο αγαθό σύμφωνα με το Άρθρο 14 της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ  διότι “(…) το εικονικό νόμισμα έχει ως αποκλειστικό σκοπό να αποτελέσει μέσο πληρωμής” (ΔικΕΕ, υπόθεση C 264/14, σκέψη 24). Αντιθέτως, η αγοραπωλησία μονάδων Bitcoin έναντι κρατικά αναγνωρισμένων νομισμάτων ή/και το αντίστροφο, η οποία παρέχεται έναντι καταβολής χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο περιθώριο κέρδους το οποίο προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ, αφενός, της τιμής στην οποία ο επιχειρηματίας αγόρασε το συνάλλαγμα και, αφετέρου, της τιμής πώλησης αυτού στους πελάτες του, συνιστά υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 2 § 1 γ’ της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ (ΔικΕΕ, υπόθεση C 264/14, σκέψη 31).

11. Στην περίπτωση ρητής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, το Bitcoin θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα μέσο πληρωμής. Ειδικότερα, “το εικονικό νόμισμα “bitcoin” αποτελεί συμβατικό μέσο πληρωμής και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί, αφενός, να θεωρείται τρεχούμενος λογαριασμός, κατάθεση, πληρωμή ή μεταφορά χρηματικού ποσού. Αφετέρου, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα για τα οποία γίνεται λόγο στο άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της οδηγίας περί ΦΠΑ, το εικονικό νόμισμα αποτελεί μέσο εξοφλήσεως για τις επιχειρήσεις που το δέχονται.” (ΔικΕΕ, υπόθεση C 264/14, σκέψη 42) και “πράξεις που αφορούν μη συμβατικά νομίσματα, δηλαδή νομίσματα που δεν αποτελούν εκ του νόμου μέσα πληρωμής σε μία ή περισσότερες χώρες, είναι χρηματοπιστωτικές πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μη συμβατικά νομίσματα γίνονται δεκτά από τους συναλλασσόμενους ως εναλλακτικό, σε σχέση με τα συμβατικά νομίσματα, μέσο πληρωμής και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μέσα πληρωμής.” (ΔικΕΕ, υπόθεση C 264/14, σκέψη 49). Αυτό σημαίνει ότι τα εικονικά νομίσματα δε μπορούν να θεωρηθούν χρήμα και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (άρθρο 4 § 3 Ν. 3862/2010 και Οδηγία 2015/2366/ΕΕ σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά).

12. Επίσης, οι φορολογικές συνέπειες της χρήσης του Bitcoin δεν πρέπει να αγνοηθούν. Οι συναλλαγές μέσω εικονικών νομισμάτων θα μπορούσαν να φορολογηθούν με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται και αυτές με τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων πληρωμής. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι η ανταλλαγή παραδοσιακών νομισμάτων για μονάδες του Bitcoin απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “(…) όσον αφορά, τέλος, τις απαλλαγές του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, της οδηγίας περί ΦΠΑ, αρκεί η υπόμνηση ότι αντικείμενο της εν λόγω διατάξεως είναι κυρίως οι πράξεις που αφορούν “μετοχές και μερίδια εταιρειών ή ενώσεων [και] ομολογίες”, ήτοι τίτλους που παρέχουν δικαίωμα κυριότητας επί νομικών προσώπων, καθώς και “λοιπούς τίτλους, οι οποί πρέπει να θεωρούνται αντίστοιχης φύσεως με αυτούς που ρητώς απαριθμούνται στην εν λόγω διάταξη(απόφαση Granton Advertising, C 461/12, EU:C:2014:1745, σκέψη 27)” (ΔικΕΕ, υπόθεση C 264/14, σκέψη 53).

13. Τέλος, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων ως μέσων διευκόλυνσης οικονομικών εγκλημάτων, αξίζει να εξεταστεί αν το Bitcoin εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες . Κυρίαρχη τάση στην ΕΕ είναι ότι οι σχετικοί κανόνες δεν εφαρμόζονται για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων, καθώς τα τελευταία λειτουργούν αποκεντρωμένα – ή μέσα από δίκτυα κόμβων – και είναι ανεξάρτητα, δεδομένου ότι δεν ελέγχονται από μια οντότητα που μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη. Δεν είναι απίθανο όμως σύντομα η τάση αυτή να μεταστραφεί.

Δ. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

14. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει το Bitcoin και τα άλλα εικονικά νομίσματα παραμένει ακόμα ασαφές. Είναι υπολογίσιμος όμως ο αντίκτυπος της χρήσης του Bitcoin και των λοιπών κρυπτονομισμάτων στην αγορά. Για να είναι δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική αξιοποίηση της δυναμικής των εικονικών νομισμάτων και του Bitcoin, ως βασικού εκφραστή τους, η αυτορρύθμιση (self-regulation) και η αναμόρφωση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου ρυθμίσεων, με τρόπο που να μην περιορίζεται η καινοτομία, φαίνεται να είναι η βέλτιστη λύση. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο πλαίσιο είναι σημαντικό για τους φορείς χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα το πώς η εμφάνιση του φαινομένου αλλάζει την αγορά προκειμένου να συλλάβουν μεν τα οφέλη της καινοτομίας, αλλά και παράλληλα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Κρίνεται σκόπιμη η προσέγγιση των κρυπτονομισμάτων, τόσο από κυβερνητικούς παράγοντες όσο και από φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όχι ως ανταγωνιστές που πρέπει να αναχαιτιστούν με κρατική παρέμβαση, αλλά ως συνεταίρους στην οικονομική ανάπτυξη.

Κωνσταντίνα Θεοδοσάκη 

Source: Bitcoin και κρυπτονομίσματα

Τι είναι το Bitcoin; Που μας οδηγεί;

Πού μας οδηγεί το κρυπτονόμισμα που φλερτάρει με τα $19.000 και το αγκαλιάζει ο επίσημος χρηματοπιστωτικός τομέας;  Ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, συγγραφέας μεταξύ άλλων του «Mastering Bitcoin», αναλύει το φαινόμενο. Και υπενθυμίζει ότι αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη φούσκα του.

Ποιος θα το φανταζόταν το 2008 ότι λίγα χρόνια αργότερα ένα κρυπτονόμισμα ονόματι Bitcoin θα πραγματοποιούσε μια τρελή πορεία προς τα… αστέρια. Σε λιγότερο από τρεις μήνες το νόμισμα τύπου «στη μάνα σου το’ πες;», σκαρφάλωσε από τα 3.000 δολάρια στα 10.000 δολάρια για να σπάσει πριν από μερικές μέρες το ορόσημο των 17.000 δολαρίων και να αγγίξει για λίγο τα 19.000 δολάρια στο Coinbase, την ιστοσελίδα ψηφιακού συναλλάγματος, εκτοξεύοντας την ζήτησή του στα ύψη παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών περί ψηφιακής «φούσκας».

Καθημερινά, μέσω της διαδικασίας της επαλήθευσης (mining) των εκτελούμενων συναλλαγών, υπολογίζεται ότι γεννιούνται περί τα 3.600 νέα Bitcoin, γεγονός που σημαίνει ότι για την ώρα κυκλοφορούν σχεδόν 16,5 εκατ. κρυπτονομίσματα. Το σύστημα του Bitcoin είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την κυκλοφορία συγκεκριμένου αριθμού κρυπτονομισμάτων. Ετσι, μέχρι το 2140 με μαθηματική ακρίβεια θα έχει επιτρέψει την «εξόρυξη» συνολικά 21 εκατ. Bitcoin και κάπου εκεί, βάσει σχεδίου, τα… κοιτάσματα αναμένεται να στερέψουν, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να εμποδίζει την περαιτέρω χρήση του.

 Σύμφωνα με το CoinMarketCap, την ιστοσελίδα που παρακολουθεί την κεφαλαιοποίηση διαφόρων κρυπτονομισμάτων, από τον Ιανουάριο και σε χρόνο που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν «ρεκόρ», η αξία του Bitcoin από τα 1.000 δολάρια ανέβηκε κατά 1.000%. Στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών συναλλαγών επικρατεί η απόλυτη τρέλα. Θα μπορούσε άραγε το Bitcoin να οδηγήσει σε μια νομισματική επανάσταση; Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε αχαρτογράφητα νερά και για την ώρα οι ειδικοί δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι κρύβουν αυτά προτού καλά-καλά κατανοήσουν τι είναι το κρυπτονόμισμα-«φαινόμενο» και προβούν στην νηφάλια εκτίμησή του.

Αν πάλι δεν έχετε καταλάβει πολλά από τα παραπάνω, μην ανησυχείτε: δεν είστε οι μόνοι. Για τον λόγο αυτόν, βρήκαμε έναν «γκουρού» του Bitcoin, τον Ανδρέα Αντωνόπουλο, συγγραφέα  –μεταξύ άλλων– της «βίβλου» του κρυπτονομίσματος με τίτλο «Mastering Bitcoin», επιχειρηματία και καθηγητή Ψηφιακών Νομισμάτων στο ομώνυμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας,  ο οποίος εν μέσω αεροπορικών πτήσεων και συνεδρίων μίλησε στο Protagon για το τι εστί Bitcoin.

(Αν σου άρεσε  αυτή η δημοσίευση, χάρισε μας ένα  like  εδώ ) 

Τι ακριβώς είναι το Bitcoin;

«Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει κάποιος που δεν έχει σχέση με Πληροφορική τι είναι το Bitcoin είναι να σκεφτεί ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα ξένο νόμισμα όπως π.χ. η βρετανική λίρα ή το δολάριο, με τη διαφορά ότι αυτό το ξένο νόμισμα είναι διεθνές. Είναι το νόμισμα του Διαδικτύου, δεν εκδίδεται από καμία κρατική εξουσία, αλλά γεννάται και υποστηρίζεται ηλεκτρονικά» μας εξηγεί ο κ. Αντωνόπουλος. «Δεν υπάρχει σε φυσική μορφή, δεν τυπώνεται σε χαρτονομίσματα, υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μορφή. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας με μια εφαρμογή που μπορεί να κατεβάσει στο smartphone ή στον υπολογιστή του. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον αυτού του συστήματος είναι ότι είναι αποκεντρωμένο, κανένας δεν το ελέγχει. Είναι δηλαδή όπως το Internet: υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν επάνω στο Bitcoin αλλά δεν υπάρχει μια Αρχή που να ελέγχει τα πάντα. Η επιτυχία του συστήματος ορίζεται από μαθηματικούς κανόνες. Είναι ανοιχτό, ελεύθερο και αποκεντρωμένο».

Με σπουδές στην Επιστήμη της Πληροφορικής και εξειδίκευση στην Επικοινωνία των Δεδομένων και στα Κατανεμημένα Συστήματα, στo University College του Λονδίνου (UCL), ο κ. Αντωνόπουλος χαρακτηρίζει τον εαυτό του «αιώνιο ταξιδευτή». Oπως μας περιγράφει δεν έχει σπίτι. Παρέα με δύο βαλίτσες ταξιδεύει διαρκώς, μένει σε ξενοδοχεία και Airbnb, δίνει διαλέξεις, ενημερώνει μαθητές, φοιτητές και αξιωματούχους για το Bitcoin, διαδίδοντας τη μαθηματική φιλοσοφία αλλά και την τεχνολογία πίσω από το δημοφιλές κρυπτονόμισμα.

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το Bitcoin;

«Hδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 τα ψηφιακά νομίσματα μου είχαν τραβήξει την προσοχή, κυρίως για την εφαρμογή της κρυπτογραφίας, σε θέματα τα οποία ουσιαστικά συνδυάζουν την οικονομία με την τεχνολογία και την πολιτική και αφορούν την απελευθέρωση από τον κρατικό έλεγχο και την γραφειοκρατία, αλλά και τη δημιουργία μιας παγκόσμιας τεχνολογίας χωρίς σύνορα. Από μικρός παρακολουθούσα στενά όλες αυτές τις εξελίξεις, πήγαινα στα διάφορα συνέδρια κρυπτογραφίας και ψηφιακών νομισμάτων. Στην πορεία της καριέρας μου ασχολήθηκα με συστήματα ασφαλείας (Information Security), κυρίως σε δίκτυα και στο Διαδίκτυο».

«Είχα ακούσει για το Bitcoin παλαιότερα αλλά δεν μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ομολογώ ότι δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είναι. Το 2012 διάβασα ξανά για αυτό. Στο άρθρο που είχε πέσει τότε στα χέρια μου υπήρχε ένα link στη Λευκή Βίβλο του μυστηριώδους δημιουργού του, Shatoshi Nakamoto, η οποία εξηγούσε τι ακριβώς είναι το Bitcoin και πώς λειτουργεί. Όταν διάβασα αυτό κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για ένα πολύ έξυπνα διανεμημένο σύστημα το οποίο είχε τρομερές δυνατότητες και ήταν τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα ψηφιακά νομίσματα που είχαν δημιουργηθεί πριν από αυτό. Μου φάνηκε τόσο ενδιαφέρον μάλιστα που εκείνη την ημέρα παράτησα τα πάντα. Εκείνη την περίοδο ήμουν σύμβουλος σε κάποιες εταιρείες. Πήρα λοιπόν τους πελάτες μου τηλέφωνο και τους είπα: “Παιδιά, τελείωσε. Βρείτε κάποιον άλλον. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία αλλά έχω ένα άλλο project”. Για τους επόμενους τέσσερις μήνες, αφιέρωνα 18 ώρες την ημέρα στο να διαβάζω, να γράφω, να προγραμματίζω. Ξυπνούσα το πρωί και άρχιζα να ασχολούμαι με το Bitcoin μέχρι να πέσω ξερός στο κρεβάτι το βράδυ και ξανά, επί τέσσερις ολόκληρους μήνες. Είχα ξεχάσει τι θα πει φαγητό, έχασα 11 κιλά. Ο ενθουσιασμός μου ήταν τέτοιος που έχανα την επαφή με την πραγματικότητα», εκμυστηρεύεται στο Protagon o κ. Αντωνόπουλος.

«Μετά από τέσσερις μήνες, κάποια στιγμή άρχισα να ασχολούμαι και ευρύτερα με τον χώρο του Bitcoin. Αποφάσισα να αφιερώσω την καριέρα μου σε αυτό. Έγινε το επάγγελμά μου. Μου φαινόταν υπερβολικά ενδιαφέρον. Σε πρώτη φάση, έκανα μερικές πειραματικές επιχειρήσεις για να μάθω καλύτερα να προγραμματίζω κάποια πράγματα γράφοντας κώδικα και μετά από έναν χρόνο περίπου αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο. Έτσι έγραψα το πρώτο τεχνικό βιβλίο για το Bitcoin και άρχισα να ταξιδεύω στον κόσμο, να μιλάω σε συνέδρια και σε σεμινάρια για το κρυπτονόμισμα. Σιγα-σιγά η ζωή μου απέκτησε αυτή τη μορφή: κυκλοφορώ στον πλανήτη προσπαθώντας να διδάξω, να εκπαιδεύσω, να εξηγήσω και να ενημερώσω από κοινοβούλια μέχρι φοιτητές και μαθητές για το τι είναι το Bitcoin».

Το 2013 ο κ. Αντωνόπουλος έκανε μια παρουσίαση γύρω από το «χρυσό» κρυπτονόμισμα στη Γερουσία του Καναδά. «Ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια συζήτηση σε τέτοιο επίπεδο. Εγώ πήγα λίγο σκεπτικός να σας πω την αλήθεια και περίμενα να είναι λίγο ψυχροί απέναντι σε όλο αυτό, αλλά τελικά ήταν πολύ ενθουσιασμένοι ίσως επειδή κι εγώ ήμουν πολύ ενθουσιώδης και τους το μετέδωσα αυτό, μαζί μια τελείως διαφορετική προοπτική από αυτήν που περίμεναν».

Το 2014 μέσω τηλεδιάσκεψης ο έλληνας ειδικός πραγματοποίησε άλλη μια παρουσίαση, αυτή τη φορά στα μέλη του Κοινοβουλίου της Αυστραλίας, ενώ ακολούθησε μια σειρά από επαφές και με άλλα κυβερνητικά όργανα από όλον τον κόσμο. Την ίδια χρονιά στην Αυστραλία, ο κ. Αντωνόπουλος βρέθηκε κατά τύχη, όπως λέει, στην εκπομπή Late Night Live του ραδιοφωνικού σταθμού ABC μαζί με τον κ. Βαρουφάκη. «Ήταν μια ωραία εμπειρία, ο κ. Βαρουφάκης είχε εκφράσει τότε αρκετά ενδιαφέρουσες απόψεις και μάλιστα μετά από μερικούς μήνες έγινε υπουργός Οικονομικών».

  • Ακούστε όλη τη συζήτηση εδώ
Θα μπορούσε το Bitcoin να είναι άλλη μια «φούσκα» έτοιμη να εκραγεί;

«Πρόκειται για μια καινούργια τεχνολογία η οποία λειτουργεί σε μια αγορά όπου υπάρχουν τόσα πολλά χρέη. Μην ξεχνάτε ότι η διεθνής οικονομία βασίζεται σε νομίσματα τα οποία είναι καταχρεωμένα. Μπορούμε να βρούμε αρκετούς οικονομολόγους οι οποίοι θα μας πουν ότι δεν είναι απλά καταχρεωμένα, αλλά… φαλιρισμένα και το ευρώ και το δολάριο και το γιέν, όπως και οι αντίστοιχες οικονομίες και τράπεζες πίσω από αυτά. Όλοι μαζί παίζουν ένα παιχνίδι με στόχο να αποκρύψουν το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος. Το χρήμα εξ ορισμού, είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για να αγοράσουμε αγαθά και υπηρεσίες. Αν δε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αγοράσουμε κάποιο προϊόν ή κάποια  υπηρεσία τότε δεν έχει αξία».

«Μέσα σε αυτήν την αγορά ένα νέο σύστημα, το οποίο έχει κάποιες δυνατότητες που ξεφεύγουν από αυτές του κανονικού χρήματος, χαρίζει ενθουσιασμό στους επενδυτές. Ο ενθουσιασμός αυτός, επειδή είναι καινούργιος, ευθύνεται για αυτές τις απότομες διακυμάνσεις του Bitcoin. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να καταλάβει κανείς, είναι ότι γενικά το Bitcoin είναι πρώτα τεχνολογία, μετά νόμισμα που χρησιμοποιείται για συναλλαγές και σε τρίτη φάση μπορεί να το δει κανείς και ως επένδυση. Αυτή τη στιγμή όλοι κοιτάζουν την επένδυση επειδή έχει ανέβει η τιμή. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Bitcoin. Σαν επένδυση είναι αρκετά επικίνδυνο: έχει πολύ υψηλό ρίσκο γιατί παρουσιάζει πολλές διακυμάνσεις – κάνει δηλαδή πολλές και απότομες κινήσεις –, έχει όπως λέμε έντονο volatility. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα. Για παράδειγμα, και μετοχές του Διαδικτύου έκαναν δυο-τρεις φούσκες και όταν αυτές σκάσανε, το Ίντερνετ συνέχισε να λειτουργεί. Δεν ήρθε το τέλος».

«Ωστόσο ο «ατίθασος» χαρακτήρας του Bitcoin, που οφείλεται στο έντονο volatility και στην παντελή έλλειψη κανόνων και ελέγχων, είναι αυτό που ίσως για την ώρα φρενάρει τους μεγάλους επενδυτές – τράπεζες και hedge funds – από το να μπουν στον χορό του κρυπτονομίσματος.

«Το Bitcoin, ναι, χαρακτηρίζεται φούσκα. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς γιατί η τιμή έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει ή πού θα μπορούσε να καταλήξει στο μέλλον» παραδέχεται ο κ. Αντωνόπουλος. «Σε περίπτωση που σκάσει, οι επιπτώσεις δεν θα είναι τόσο φοβερές καθώς για την ώρα πρόκειται για μια πολύ μικρή “οικονομία” και η χρήση του είναι περιορισμένη, για να μπορεί να συγκριθεί με τις επιπτώσεις ενός κανονικού νομίσματος. Δεν πρόκειται δηλαδή ούτε να καταρρεύσει κάποια κυβέρνηση, ούτε να ναυαγήσει κάποια οικονομία. Η απότομη αύξηση δεν αντιπροσωπεύει την υπάρχουσα αξία του συστήματος, αλλά την μελλοντική πιθανή αξία του συστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο εύκολα παίρνεις χρήματα, τόσο εύκολα μπορείς να τα χάσεις. Δεν θα πρέπει να προκαλέσει και μεγάλη έκπληξη αν σκάσει. Νομίζω ότι όσοι επενδύουν στο Bitcoin γνωρίζουν ότι έχει υψηλό ρίσκο γιατί ας μην ξεχνάμε πως ό,τι ανεβαίνει τόσο γρήγορα, μπορεί το ίδιο γρήγορα να καταρρεύσει».

(Αν σου άρεσε  αυτή η δημοσίευση, χάρισε μας ένα  like  εδώ ) 

Αν «σκάσει» θα είναι η πρώτη φορά;

«Όχι, θα είναι η έκτη ή η έβδομη φορά που σκάει το Bitcoin. Και δεν θα είναι και η μεγαλύτερη φούσκα του. Η μεγαλύτερη ήταν όταν από τα 0,25 δολάρια το 2011 σκαρφάλωσε στα 30 δολάρια μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, που σημαίνει περίπου 130 φορές πάνω. Συγκριτικά η αύξηση που σημειώνει τώρα δεν είναι ούτε 15 φορές πάνω. Μετά από εκείνη τη φούσκα έπεσε από τα 30 δολάρια στα 0,75 δολάρια – αυτή ήταν και η ιστορικότερη πτώση του Bitcoin».

«Αυτός είναι ένας κύκλος. Ένας από τους λόγους που έχουμε αυτές τις λεγόμενες φούσκες οι οποίες δεν σπάνε ιδιαίτερα εύκολα, είναι γιατί κάθε φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο στο παρελθόν μετά από ένα-δυο χρόνια το πολύ, το κρυπτονόμισμα ξανανέβαινε σε πολύ υψηλότερα από τα προηγούμενα επίπεδα. Όταν λοιπόν το ξέρει αυτό ο επενδυτής λέει, ωραία αν σπάσει εγώ θα αρχίσω να αγοράζω πάλι γιατί θα περιμένω την επόμενη φορά που θα εκτοξευθεί».

Σε τέτοιες τιμές πώς μπορείς να αγοράσεις Bitcoin;

«Ενα Bitcoin υποδιαιρείται σε οκτώ δεκαδικά ψηφία, δηλαδή έχει 100.000.000 μονάδες, τα λεγόμενα Shatoshi. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι μπορείς να αγοράσεις Bitcoin στην αξία που επιθυμείς, ακόμα δηλαδή και αντίστοιχα των δύο δολαρίων. Αυτή είναι μια από τις βασικές παρεξηγήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η τιμή του χρυσού. Μια μπάρα χρυσού στοιχίζει 150.000 δολάρια. Αν θες να φτιάξεις ένα δαχτυλίδι δεν θα αγοράσεις μια ολόκληρη μπάρα» λέει χαριτολογώντας ο κ. Αντωνόπουλος.

Στην Ελλάδα, από τα capital controls του 2015 και έπειτα ο κόσμος άρχισε να αναζητά νέες οικονομικές διεξόδους με αποτέλεσμα να στραφεί στο Bitcoin. Ήδη αρκετές επιχειρήσεις, από βιβλιοπωλεία και καταστήματα ρούχων, μέχρι εστιατόρια, καφέ, λογιστικά γραφεία και φαρμακεία, δέχονται το κρυπτονόμισμα.  Κάποιος που θέλει να αγοράσει Bitcoins μπορεί, για παράδειγμα, να αποταθεί στα λεγόμενα Bitcoin ATM τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, να απευθυνθεί σε συγκεκριμένα ανταλλακτήρια ή να εντοπίσει κάποιον ιδιώτη μέσω των ιστοσελίδων LocalBitcoins (www.localbitcoins.com) και BuyBitcoin.gr.

Σε τι θα χρησίμευε το Bitcoin στην Ελλάδα;

«Ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς είναι το νομισματικό. Το γεγονός ότι ο κόσμος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το ευρώ αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τον έλεγχο των επιτοκίων κτλ.» μας λέει ο κ. Αντωνόπουλος. «Το Bitcoin προσφέρει στον κάθε χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο νόμισμα είναι αυτό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την κάθε συναλλαγή του. Για κάποιους Έλληνες προφανώς η χρήση του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος θα μπορούσε να βοηθήσει π.χ. για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. Τώρα με τα capital controls κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Το Bitcoin δεν έχει σύνορα. Ο τρόπος είναι απλός: ο χρήστης μετατρέπει τα χρήματα που θέλει σε Bitcoin ή αν έχει τη δυνατότητα εισπράττει κατευθείαν σε Bitcoin και μετά μπορεί να τα μεταφέρει οπουδήποτε θέλει και να τα μετατρέψει σε οποιοδήποτε από τα 160 διαφορετικά νομίσματα επιθυμεί».

«Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που δέχονται το κρυπτονόμισμα, θεωρώ ότι ακόμα δεν συμφέρει για καθημερινή χρήση σε επίπεδο μικροσυναλλαγών. Θεωρείται ακριβό και παράλληλα για κάθε συναλλαγή υπάρχει μια μικρή χρέωση. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή ακόμα στο επίπεδο να λέμε ότι συμφέρει να αγοράσουμε έναν καφέ με Bitcoin. H εφαρμογή του στη χώρα μας αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι περισσότερο για εισαγωγές-εξαγωγές, για συνεργασίες με πελάτες και εταιρείες στο εξωτερικό. Μια συνεργασία με το εξωτερικό αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία σε επίπεδο πληρωμής καθώς το PayPal, για παράδειγμα, χρεώνει αρκετά χρήματα, οι τράπεζες ακόμα περισσότερα και πολλές φορές δημιουργούνται καθυστερήσεις. Με το Bitcoin η διαδικασία χρειάζεται 15 δευτερόλεπτα και μπορεί κανείς να πληρωθεί από οπουδήποτε στον πλανήτη» μας εξηγεί ο κ. Αντωνόπουλος.

Τι συμβαίνει με τους φόρους;

«Το ίδιο που συμβαίνει όταν οι πολύ πλούσιοι ή οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν επιλέγοντας την χώρα στην οποία θα φορολογηθούν. Η διαφορά είναι ότι το Bitcoin επιτρέπει κάτι τέτοιο στον καθένα – δηλαδή και η μικροαστική τάξη έχει πλέον τη δυνατότητα μέσω αυτού του συτήματος να φορολογηθεί σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί» απαντάει κυνικά ο ίδιος. «Σίγουρα η οικονομική ευελιξία δημιουργεί προβλήματα στο κράτος και ιδιαίτερα σε ένα κράτος όπου η φορολογία δεν γεννά υπηρεσίες για τους πολίτες του, αλλά έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και περισσότερο μορφή ελέγχου ως προς τα εισοδήματα όλων. Αν δείτε στατιστικά όμως, οι χώρες που έχουν τους αυστηρότερους φορολογικούς ελέγχους είναι και εκείνες που έχουν και την υψηλότερη φοροδιαφυγή. Ενώ οι χώρες που προσφέρουν ως αντάλλαγμα στους πολίτες τις καλύτερες υπηρεσίες, σημειώνουν την χαμηλότερη φοροδιαφυγή. Βέβαια δυστυχώς αυτό είναι ένα μάθημα που στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ».

«Το πρόβλημα στη χώρα δεν είναι ότι δεν μαζεύουμε αρκετούς φόρους, άλλα τι κάνουμε με αυτούς και πώς σπαταλώνται. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν μια βαριά φορολογία και ένα βαρύ κράτος το οποίο επιβάλλει βαριά γραφειοκρατία. Πιστεύω ότι η λύση δεν κρύβεται στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διαχείρισης αλλά στον περιορισμό της. Το πρόβλημα δεν είναι ότι 15 γραφειοκρατικές κινήσεις που χρειάζεται να κάνεις, δεν είναι αρκετά εκσυγχρονισμένες ή ηλεκτρονικές. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι 15 κινήσεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού».

Ποιός είναι τελικά ο εγκέφαλος πίσω από το Bitcoin;

«Το μόνο που γνωρίζουμε είναι το ψευδώνυμο Shatoshi Nakamoto – από όπου άλλωστε προέρχεται και η ονομασία των υποδιαιρέσεων του Bitcoin -, το οποίο έχει συνδεθεί με άπειρες εικασίες, ερωτηματικά και σενάρια συνωμοσιολογίας. Δεν ξέρουμε αν είναι κύριος, αν είναι κυρία, κύριοι ή κυρίες ή μια ολόκληρη οργάνωση. Αλλά δεν έχει καμία σημασία» υποστηρίζει ο κ. Αντωνόπουλος.

«Το λογισμικό αυτό είναι ανοιχτό και μπορεί οποιοσδήποτε καταλαβαίνει από προγραμματισμό να καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό κουμπί που μπορεί να πατήσει κάποιος για να πάρει τον απόλυτο έλεγχο στα χέρια του, γιατί το σύστημα είναι έτσι δομημένο ώστε ο ιδρυτής του να μην έχει περισσότερο έλεγχο από τους υπόλοιπους χρήστες – δηλαδή μηδενικό! Η αξία του συστήματος είναι ότι λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς κάποια κεντρική αρχή».

«Στα σεμινάριά μου λέω κάτι πολύ απλό: τον Ευκλείδη δεν τον γνωρίζαμε, παρόλα αυτά η γεωμετρία λειτουργεί και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν ο Ευκλείδης ήταν καλός ή κακός άνθρωπος. Η γεωμετρία λειτουργεί ανεξάρτητα με το ποιος την ανακάλυψε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Bitcoin είναι ένα μαθηματικό σύστημα. Με την ίδια λογική λοιπόν που δεν έχει καμία σημασία ποιος ανακάλυψε μια μαθηματική αλήθεια, δεν έχει καμία σημασία ποιος ανακάλυψε την ιδέα του Bitcoin»…

 

(Αν σου άρεσε  αυτή η δημοσίευση, χάρισε μας ένα  like  εδώ ) 

 

 

Source: Είναι ή όχι μια τεράστια φούσκα το Bitcoin;

Απ'όλα (με sos)

Εδώ δεν πουλάμε σουβλάκια

Βελισάριος

Συζήτηση για την Στρατιωτική Ισχύ, υπό την ευρεία της έννοια, από την οπτική σκοπιά της Ελλάδος

marathon addict uk

The Highs and Lows of a Marathon Addict

Υπέρβαση

Όλη η αλήθεια για το τι μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος

Ακαδημία Ιστορικών Ευρωπαϊκών Πολεμικών Τεχνών

Εκπαίδευση στη χρήση αρχαίας, μεσαιωνικής και αναγεννησιακής σπαθασκίας, καθώς και εκπαίδευση στο μοντέρνο άθλημα της ξιφασκίας.

Βιβλιαράκι

Η προσωπική μου βιβλιοθήκη

MyDistanceLog

Έμψυχον και αεικίνητον

HelMilBooks

Hellenic Military Books

Panos Maltezos Blog

Μια διαδρομή ζωής

Olympic Solution

Η λύση στη κρίση

Ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών

Εκμάθηση γλωσσών στον χώρο σας

Πόντος και Αριστερά

....... 'μώ τον νόμο σ' !

Συμβουλές Μάρκετινγκ

Αναπτύξτε έξυπνα την επιχείρησή σας

%d bloggers like this: